2310455605 Ερυθραίας 21, Νέα Κρήνη, Καλαμαριά msmirdentist@gmail.com